Nationellt specialistmöte om allergidiagnostik mars 2016

   
Molekylär Allergologi vid ASIT-behandling
(pollen, pälsdjur, bi/geting)
Marianne van Hage
Klinisk användning av tryptastestet vid insektsallergi Lars Gottberg
   
Diagnostik vid veterelaterade åkommor  
Veteallergi (IgE) Nora Nilsson
Celiaki Anneli Ivarsson
Övriga veterelaterade diagnoser Jenny van Odijk
Övriga veterelaterade diagnoser Ulf Bengtsson
   

Medverkande:
Gunnar Lilja, docent, överläkare, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm. Moderator.
Marianne van Hage, professor, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Solna
Lars Gottberg, överläkare, Södersjukhuset, Stockholm

Ulf Bengtsson, docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Moderator.
Nora Nilsson, barnallergolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Anneli Ivarsson, professor, barnläkare, Umeå Universitet, Umeå
Jenny van Odijk, Leg. Dietist, Med. Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
Jonas Lidholm, PhD, Research Manager, Thermo Fisher Scientific, Uppsal