PM Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Astma- och Allergimottagningen

Dessa PM är i word-format och öppnas i nytt fönster
Anafylaxi
Baskost
Biogena aminer
Bensoesyreprovokation
Dietistutredning
Frågeformulär föda, anvisningar
Symtomdagbok (allmän, kan användas vid annat än födoämnesintolerans)
Födoämnesprovokation
Utsättande av läkemedel före provokation
Öppen Dosering
  Fas A
  Fas B
  Normalportion
  Protokoll       Exempelprotokoll
Dubbelblind Metoder, modeller, start o utföranden
  Recept
  Protokoll, föda
  Kodnyckel föda
  Bensoesyra protokoll     Exempelprotokoll
  Kodnyckel bensoesyra
Läpprovokation Föda
IBS
Individuell eliminationskost
Korsreaktioner
Kostanamnes
Matträning
Normalportion
Näringsberäkning
SABAR-kost
Symtomdagbok mage-tarm vid utredning 7 dagars
Urtikariakost