IMMUNO- & TRANSFUSIONSNYTT
Mars 2012

Ett informationsblad från KITM – Klinisk Immunologi & Transfusionsmedicin
Hemsida: www.immunologi.se / www.transfusionsmedicin.se Stf redaktör: Ulla Johansson, [email protected] 031-34247 03 Informatör Transfusionsmedicin: Jennie Larsson, [email protected], 031-342 17 49

Diaminooxidas (DAO) vid histaminintolerans Histaminintolerans beror på en obalans mellan ansamlat histamin och förmågan till histaminnedbrytning. Huvudenzymet för metabolism av histamin från dieten är diaminooxidas (DAO). En otillräcklig histaminnedbrytning beroende på en minskad DAO- aktivitet, med histaminöverskott, kan ge en rad symtom liknande de vid allergi, t.ex. diarré, huvudvärk, rhinokonjunktivitsymtom, astma, hypotension, arytmi och klåda. Patienter med sådana symtom, som har utlösts av histaminrik föda, alkohol eller av läkemedel som frisätter histamin eller blockerar DAO, där allergi har uteslutits, kan ha histaminintolerans. För vidare information se referens 2 nedan.
Immunologiska laboratoriet erbjuder nu analys av DAO och har sedan tidigare ett test för tryptas, som är av intresse vid sjukdomar med aktivering av mastceller och histaminfrisättning.
Referenser:
1 Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin. Exp. Allergy. 40: 1442 – 1460, 2010.
2 Maintz L and Novak N. Histamine and histamine intolerance. Am. J. Clin. Nutr. 85: 1185 – 1196, 2007.